Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

Vítam Vás!

Potrebujete úradný, komerčný alebo všeobecný preklad? Chcete výhodné a kvalitné riešenie? Ak hľadáte spoľahlivého, flexibilného, diskrétneho prekladateľa, na ktorého sa môžete spoľahnúť za každých okolností, ste na správnom mieste.

Prekladateľské služby

prekladatel

Ak si želáte detailnú cenovú ponuku, neváhajte! Môžete o ňu požiadať vyplnením Vyžiadania ponuky. Na základe zaslaných dokumentov pre Vás pripravím podrobnú cenovú ponuku, a v krátkom čase ju pošlem na Vami uvedenú adresu.

Vyžiadanie ponuky

Kvalitný preklad, flexibilný a diskrétny prístup

- to je moja ponuka.

Úradný preklad

rodný list, výpis z registra trestov, vysvedčenie, osvedčenie, diplom, potvrdenie, zmluva, živnostenský list, životopis, výpis z obchodného registra, vodičský preukaz, súdne rozhodnutie, notárska zápisnica, čestné vyhlásenie, list vlastníctva...

Ďalej...

Neúradný preklad

rôzne zmluvy, zriaďovacia listina, stanovy, zápisnica, daňové a účtovné hlásenie, daňové priznanie, internetová stránka, katalóg, iné reklamné materiály, ponuky, objednávky, obchodné podmienky, smernice, normy, technické návody...

Ďalej...

Výhodné ceny

Tarify zahŕňanú úplné ceny prekladu, (neobsahujú žiadne príplatky alebo prirážky). Kalkuláciu/cenovú ponuku Vám vyhotovím na požiadanie. Žiadne agentúrne poplatky/príplatky, (marža) a/alebo podobné ďalšie výdavky sa neúčtujú.

Ďalej...

Bleskovky

Jednotný automatizovaný systém právnych informácií >>JUSTICE<< je určený pre verejnosť za účelom zvýšenia právneho povedomia občanov. Systém JUSTICE vytvorený a spravovaný Ministerstvom spravodlivosti je majetkom štátu.