Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

securityAk pre použitie niektorých našich služieb potrebujú používatelia vyplniť registračný formulár, informácie, ktoré pri registrácii dostávame, sú prísne dôverné a budeme ich chrániť pred nepovolanými osobami s maximálnou opatrnosťou. Ich vydanie tretím stranám je povolené len v zákonných prípadoch.

Informácie, ktoré sú potrebné pre kontakt s používateľmi (napríklad e-mailové adresy), sa používajú iba na účely vopred schválené používateľmi. Schválenie používateľom sa na webovej stránke uskutočňuje registráciou z vlastného rozhodnutia.

Pokiaľ si to rozšírenie našej ponuky bude vyžadovať, občas posielame našim užívateľom informačné materiály. Údaje o aktivite používateľov - súbory cookies - sú na našich webových stránkach uložené do konca činnosti, a zatvorením prehliadača sa automaticky odstránia.

Údaje umožňujúce fyzické (teda nie internetové) kontaktovanie používateľov uchovávame výlučne iba v súvislosti s povinnou správou údajov realizovanou vykonávaním našej činnosti. Schválenie spracovania týchto údajov sa uskutočňuje pri dobrovoľnej registrácii používateľom.

Tieto informácie používame výlučne na uľahčenie využívania služieb poskytovaných webovou stránkou, a tretej strane ich za žiadnych okolností neposkytneme (s výnimkou prípadov určených zákonom).